verkeersveilige nachten - resultaten controles

controles van vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 

Bij de controles van vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 werd van 5.86% van de bestuurders betrapt op overdreven snelheid. 
138 personen testten positief op rijden onder invloed van alcohol.

Bij de verschillende acties zette men in totaal 191 personen in, ondersteund door 33 aspirant – hoofdinspecteurs en -inspecteurs en leden van de federale politie.  In totaal voerde men samen meer dan 145 uur controle uit, met volgende resultaten:

Snelheidscontroles 

11.436 voertuigen werden gecontroleerd op overdreven snelheid. 602 bestuurders daarvan, of 5.26%, hield zich niet aan de snelheidslimiet. In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging met 1%.

Alcohol en Drugs

3.46%, of 143 van de 4.134 bestuurders die gecontroleerd werden, testten positief (boven de 0.5 promille). In vergelijking met vorig jaar, is dit een daling met 0.8%. Wel werden meer rijbewijzen ingetrokken: 36 in vergelijking met 20 vorig jaar. De politiediensten controleerden ook 1.121 personen op druggebruik via de checklists. In totaal nam men 33 speekseltesten af waarvan 2 personen positief testten en een bloedstaal werd afgenomen. Van beide personen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Andere overtredingen

De politiediensten stelden 228 andere verkeersinbreuken vast, met als top 3:

  • Niet beschikken over (geldig) verzekeringsbewijs (45 inbreuken)
  • Technische eisen: lichten (44 inbreuken)
  • Niet beschikken over (geldig) rijbewijs (26 inbreuken).

Het verkeersveiligheidsbeleid van gouverneur Decaluwé binnen de provincie West-Vlaanderen steunt op sensibilisering en handhaving:

Stimuleren van verantwoord rijgedrag, een verkeersveilige attitude en veilige deelname aan het verkeer gekoppeld aan het ontmoedigen van mogelijke of hardleerse overtreders blijven de prioriteiten. De kern van het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op een continue maximale preventie, sensibilisering en actiegericht werken”.

 

Voor meer informatie: 
Sofie Hedebouw, beleidsmedewerkster Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen, via sofie.hedebouw@west-vlaanderen.be - gsm 0471 71 00 32