Campagne Veilig fietsen

De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne. Men wil een groter draagvlak creëren bij de scholen, leerlingen en ouders om steeds veilig, met kennis van zaken en met een reglementair uitgeruste en onderhouden fiets de weg op te gaan.

Tijdens een eerste fase wordt van 1 oktober tot en met 15 november een sensibiliseringsperiode georganiseerd waarbij preventieve fietscontroles plaatsvinden in scholen. De West-Vlaamse politie- en preventiediensten werken in dit kader nauw samen en controleren de fietsen aan de hand van een fietscontrolekaart. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist met de vereisten voor een reglementaire fiets.

Een tweede fase is de handhavingsperiode waarbij door de politiediensten controles op de openbare weg worden georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats vanaf 16 november tot en met eind februari