Over ons

De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen werd in augustus 2015 opgericht met als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samenwerking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die verkeersveiligheid in het hart dragen.

De VZW zal hiertoe jaarlijks tal van verkeerscampagnes opzetten met als finaliteit de bewustwording van de weggebruikers te doen toenemen. Verkeerscampagnes zijn een onderdeel van een integrale aanpak met daarnaast ook de noodzakelijke handhaving en vervolging van het verkeersonveilig gedrag. De jaarlijks 80 doden en meer dan 5500 gewonden bij 20.000 verkeersongevallen in onze provincie zijn er gewoon teveel aan. Enkel als wij de handen in elkaar slaan en samenwerken kunnen we erin slagen dit aantal terug te dringen.

Het tot stand komen en de uitvoering van de noodzakelijke verkeerscampagnes die dicht staan bij onze bevolking brengt heel wat kosten met zich mee. Een samenwerking met private actoren die zich willen inzetten voor verkeersveiligheid is dan ook noodzakelijk. 

De verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering kunnen door alle leden geraadpleegd worden in het secretariaat van de vzw te Brugge, K. Albert I laan 1/5 bus 6 en dit na afspraak.