De motorrijsimulator

Bewust defensief rijgedrag is iets wat waar men zelf moet voor instaan. Een juiste inschatting leren maken van gevaarlijke situaties om op die manier mogelijke ongevallen te vermijden.

De motorrijsimulator, aangekocht door de VZW Verkeersveilig West – Vlaanderen, leent er zich perfect toe dergelijk defensief rijgedrag te bevorderen.

De motorrijsimulator werkt zoals een gewone moto met versnellingen. Men kan de simulator op 3 manieren instellen: een kleine, een middelmatige of een zware moto. Ook is een instelling mogelijk naar klasse A-of klasse B-bromfiets of automatische moto.

De kandidaat, die minimaal 16 jaar is en reeds enige ervaring heeft met het rijden met een brom- of motorfiets, neemt plaats op de simulator en legt een gesimuleerd traject af.  Men krijgt te maken met een 8-tal gevaarlijke situaties die men correct moet weten in te schatten om een ongeval te vermijden. Defensief rijden is dus de boodschap!

Elke kandidaat krijgt nadien ook een evaluatie.

Ik wil als organisatie, onderneming of op school iets organiseren rond verkeersveiligheid. Kan ik de motorrijsimulator gebruiken?

Organiseert u in uw onderneming, organisatie of op school een activiteit rond verkeersveiligheid (bijvoorbeeld een verkeersdag voor uw werknemers of een themadag voor de leerlingen), dan kan u gebruik maken van de motorrijsimulator.

De VZW verhuurt de motorrijsimulator per dag of halve dag.

Hoe reserveren?

Voor meer informatie of reservaties, contacteer de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen via: info@verkeersveiligwestvlaanderen.be of vul het aanvraagformulier in.