De rijsimulator

Wil je weten hoe het voelt te rijden onder invloed van alcohol of drugs? Te vermoeid en toch willen rijden? Op de rijsimulator kan je dit ervaren. Eerst leg je de test gewoon af, daarna volgen een aantal ritten onder invloed van alcohol, drugs of in een vermoeidheidstoestand. Vanaf nu kan je ook testen met een motorrijsimulator