Word sponsor

Mevrouw, Mijnheer,

In 2020 gebeurden in West-Vlaanderen meer dan 13.000 verkeersongevallen. 4379 personen raakten gewond en 51 medeburgers overleden. (Bron: FPF/DGR/DRI  04/06/2021 verkeersbarometer)

Verkeersongevallen in onze provincie zorgen jaarlijks bij duizenden gezinnen voor menselijk of financieel leed.

Wij kunnen West-Vlaanderen verkeersveiliger maken en het tij keren als wij de handen in elkaar slaan en samenwerken. Een eerste aanzet hiertoe is de oprichting van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen in augustus 2015.
De VZW zal jaarlijks in West-Vlaanderen tal van verkeerscampagnes en verkeerseducatieve projecten opzetten en ondersteunen. Ook het promoten van verkeersveiligheid op beurzen en evenementen en het aankopen van middelen dienstig voor deze campagnes en educatie behoort tot de taak van de VZW. De VZW zal hierbij beroep kunnen doen op o.a. financiële middelen afkomstig van sponsoren.
U vindt hierna de sponsormogelijkheden en het sponsorcontract.
Ik ben ervan overtuigd dat u als belangrijke speler in onze provincie niet zal twijfelen om mee te investeren in een verkeersveiliger West-Vlaanderen.
Als voorzitter van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen mijn oprechte dank hiervoor.

Carl Decaluwé

Provinciegouverneur West-Vlaanderen

stand fietstoerisme in harmonie op velofollies

stand "fietstoerisme in harmonie" op velofollies

Subsidies- giften - steun
Elke vorm van subsidiering en giften/steun door privaat rechterlijke rechtspersonen, publiek rechterlijke rechtspersonen (gemeenten, provincie, gewest) en natuurlijke personen wordt aanvaard.